news...

נצבא נכנסת לכיכר אתרים בתל אביב

בת גלים מתחדשת: אושרה תוכנית ענק לבניה של 725 דירות

מתחם המגורים "THE LAKE": נהרסו הבניינים הישנים ברמת גן

לראשונה: הוקם מכון מחקר שיעודד משקיעים בינלאומיים להשקיע בנדל"ן מניב בישראל

עוד מקום לגור בו: אושרה תוכנית להקמת רובע מגורים חדש במזרח מחנה סירקין

עוד מקום לגור בו: אושרה תוכנית להקמת רובע מגורים חדש במזרח מחנה סירקין

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מרכז, אישרה את התוכנית להקמת רובע מגורים חדש במזרח מחנה סירקין בפתח תקוה. התוכנית שביוזמת משר

ד הביטחון ורשות מקרקעי ישראל, הינה חלק ממהלך תכנוני כולל בשטח המיועד לפינוי מחנה סירקין שבפתח תקוה, בהתאם להחלטת הממשלה לפינוי מחנות צה"ל במרכז הארץ.


התוכנית הינה על שטח כולל של כ-600 דונם, ומצויה בשטח שממזרח למתחם "סירקין-מערב"). התוכנית כוללת 4,224 יחידות דיור מתוכן כ-845 יוקצו עבור דירות קטנות ו-250 יוקצו עבור דיור מוגן. אופי הבינוי בתוכנית הינו מדורג: בינוי גבוה של עד 24 קומות לאורך ציר התחבורה הציבורית שבמרכז השכונה, והולך ויורד לבינוי של 4-6 קומות בחלק הצפוני הפונה לנחל שילה ובדרום לכיוון כפר סירקין ולשכונות הקיימות.


בהיבט התחבורתי, התוכנית נשענת על מערך תחבורה ציבורית הכולל נתיבי העדפה ותחבורה ציבורית וקירבת הפרויקט תחנות קו המטרו M2 המקודם במסגרת תת"ל 102, תחנת הרכבת סגולה וכן על ציר מסילת ברזל של המסילה המזרחית שבביצוע.


התוכנית משלימה את התכנון המפורט בהתאם לתוכנית השלד לפינוי המחנה הכוללת סך הכל כ-12,000 יחידות דיור, בשילוב של שטחי תעסוקה ומסחר, שטחים ציבוריים פתוחים ברמה עירונית וכלל עירונית ותשתיות. בנוסף ליחידות הדיור, התוכנית כוללת כ-67,000 מ"ר עבור שטחי מסחר ותעסוקה, כ-142,000 מ"ר עבור שטחי ציבור, וכ-160 דונם שטחים פתוחים.


מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, יעקב קוינט מסר בתגובה, "אישור תוכנית סירקין מזרח הינה אבן דרך נוספת בפעילות רמ"י להסבת מחנות צה"ל באזור המרכז לטובת הקמת שכונות מגורים רחבות היקף. רשות מקרקעי ישראל רואה בפיתוח השטחים אשר היו מוחזקים ע"י מערכת הביטחון עתודת קרקע משמעותית לפיתוח בשל מיקומן האסטרטגי בלב אזורי הביקוש ובשל היות הניצול היעיל של קרקע מופרת ובנויה. אישור התוכנית ושיווק יחידות הדיור ייתן מענה לביקושים במרכז הארץ ובפרט לטובת זוגות צעירים.

הסכם הגג המתגבש בין עיריית פתח תקווה לרמ"י הינו אחד מהסכמי הגג המשמעותיים ביותר שהתגבשו לאור היקף יחידות הדיור הנרחב בו ומיקום השכונות בלב אזורי הביקוש.


התוכנית נערכה על-ידי האדריכל עמוס ברנדיס אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע"מ.צפייה 10 תגובות